Mindfulness

De laatste 10 jaar heeft het begrip “Mindfulness” een steeds grotere plaats ingenomen in onze westerse wereld. Als we “Mindfulness” proberen te definiëren, komen we al snel tot de conclusie dat het een heel ruim begrip is. Mindfulness kan voor iedereen iets anders betekenen, een andere uitkomst bieden. En net dàt maakt Mindfulness zo interessant.  

Maar wat is mindfulness nu eigenlijk ?

Kort gezegd: Mindfulness is de kunst van het leren leven in het hier en nu. Onze dagdagelijkse verplichtingen dwingen ons vaak om het omgekeerde te doen. Op het werk zijn we bijvoorbeeld vaak bezig met “wat er nog gedaan moet worden”. Dat is ook nodig om ons te organiseren en om een gestructureerde planning op te stellen. Maar dan komen we ’s avonds thuis en ook daar “moeten er dingen gedaan worden”.
Koken, wassen, kuisen, onze kinderen naar hun favoriete hobby brengen,… Het kan gewoon heel gezond zijn om daar even te kunnen uitstappen. Om even tijd en ruimte te nemen voor onszelf. Dat kan een uur zijn, maar dat kan ook een pauze van enkele minuten zijn. Elk moment dat we die ademruimte voor onszelf creëren, is voedend.

Wat kan Mindfulness voor jou betekenen?

Mentaal gezien kan mindfulness voor letterlijke verlichting in ons hoofd zorgen. Ons hoofd is vaak een sneltrein aan gedachten. Tijdens onze dagdagelijkse taken springen we van de ene naar de andere gedachte. Bij mindfulness verleggen we de focus van onze gedachten naar andere dingen zoals onze ademhaling of zoals die dingen die we anders op automatische piloot zouden doen. Denk maar aan onze tanden poetsen, naar toilet gaan, douchen, autorijden,…
Als we deze soort bezigheden bewuster leren doen, roepen we de sneltrein even een half toe en krijgt ons hoofd even rust. Weet wel dat de sneltrein ons altijd terug zal kunnen inhalen. Ons hoofd is nu eenmaal gemaakt om gedachten te produceren. Nadenken is vaak ook van essentieel belang om beslissingen te kunnen nemen, om de dingen op een rijtje te kunnen zetten of om een planning op te maken. Het is pas wanneer we het gevoel krijgen dat ons hoofd “te vol zit”, dat het hinderend wordt. Soms blijven we vasthangen in eenzelfde denkpatroon en maken we ons te veel zorgen, met de nodige stress tot gevolg. Op die momenten kan mindfulness heel goed van pas komen. Zie het als de zon die doorbreekt in een wolkendek vol zorgen.

Tarief

450 EUR /abonnement 10 sessies

50 EUR /losse sessie

Volg Bieziebie Mindfulness Coaching