BieGlee

Samenzang

Tijdens onze groepszanglessen komt samenzang natuurlijk op de allereerste plaats! We leren niet alleen samen zingen, maar we leren ook luisteren naar elkaar en onze stem afstemmen op de rest van groep. Daarnaast leren we ook “in harmonie” te zingen. Dat wil zeggen dat verschillende mensen verschillende melodieën aangeleerd krijgen die mooi samenklinken. Denk maar aan de film “Pitch Perfect” als voorbeeld!

Zangtechniek 

Bij de start van elke groepszangles besteden we de nodige aandacht aan een goeie opwarming. Die bestaat uit een korte reeks oefeningen die focust op de verschillende aspecten van onze stem. Vergelijk het met een spieropwarming net voordat je gaat sporten. Daarnaast is het de bedoeling dat we als groep een gezonde zangtechniek leren toepassen. Doorheen de lessenreeks leggen we de focus op de verschillende punten van een goeie zangtechniek zodat iedereen zijn stem optimaal leert gebruiken en niemand naar huis gaat met keelpijn!